Zoek:
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links
  Home > Webwinkels in de praktijk > Wet kopen op afstand

Wet kopen op afstand

Iedereen die een webwinkel begint, of te wel 'op afstand verkoopt', heeft te maken met de 'Wet kopen op afstand".
Deze wet is er om consumenten te beschermen bij de aankoop van goederen en diensten, via internet, post, telefoon en allerlei andere communicatie media.

Het betreffen de Artikelen 46a tot en met 46j van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 11.7 en 11.8 van de Telecommunicatiewet en Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) artikel 8.5.

In het kort komt het erop neer dat consumenten bij aanschaf op internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.

 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankoop van onroerend goed;

 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;

 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;

 • Kranten en tijdschriften;

 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;

 • Financiële diensten;

 • Weddenschappen en loterijen;

 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;

 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;

 • De belangrijkste kenmerken van het product;

 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen);

 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering;

 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;

 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;

 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);

 • Het bezoekadres van de leverancier;

 • Gegevens omtrent eventuele garantie;

 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.Artikelen
Hoe zit het met copyright teksten en fotos
Wet kopen op afstand
Intra Communautaire Transacties
Verlegging van BTW bij invoer
Geen BTW berekenen aan buitenlandse bedrijven
Creditcard: de kleine lettertjes
Een Duitstalige webshop valt onder Duitse strafrecht?
Vroegah... was alles anders...
BTW 0 tarief Export Buitenland

Categorieen
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links

Links
Over ons
Eblocks Ecommerce
Art Digital