Zoek:
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links
  Home > Webwinkels in de praktijk > Intra Communautaire Transacties

Intra Communautaire Transacties

Als goederen van de ene lidstaat van de EU naar een andere worden verkocht heet dat een 'Intra Communautaire Transactie' (ICT). De ondernemer die de goederen levert doet een 'Intra Communautaire Levering' (ICL). De ondernemer die de goederen koopt doet een 'Intra Communautaire Verwerving' (ICV). Een ICT bestaat dus uit een ICL en een ICV. De woorden export en import zijn in de douane- en BTW-wereld gereserveerd voor transacties met landen buiten de Europese Unie. Dus als een Duitse onderneming een goed aan een Russische onderneming verkoopt spreken we van export. Als een Amerikaan iets aan een Nederlander verkoopt spreken we van import. Maar als een Duitser iets aan een Nederlander verkoopt spreken we van een Intra Communautiare Transactie.

Value Added Information Exchange System (VIES)

Als een Duitse onderneming A goederen verkoopt aan een Nederlandse ondernemer B, hoeft hij geen BTW te berekenen. De verwerving van de goederen in Nederland is echter wel belast. De Nederlandse onderneming moet nu de BTW over de goederen opvoeren in zijn BTW-aangifte. Hierover is belasting verschuldigd. In dezelfde aangifte kan deze BTW echter ook weer afgetrokken worden. Bij Intra Communautaire Transacties is dus ook sprake van een verleggingregel. De BTW(-heffing) wordt verlegd naar de boekhouding van de koper die de BTW moet opvoeren en direct weer mag aftrekken. Hierdoor ontstaat de situatie dat binnenlandse verkopen wél belast zijn met BTW en verkopen aan ondernemers in andere lidstaten niet. De verlegging van BTW bij invoer wordt nauwgezet geadministreerd bij de aangifte ten invoer. De fiscus kan dit eenvoudig controleren. De fiscus wil echter ook toezicht houden op ICT's. Want juist omdat er géén BTW hoeft te worden gerekend zijn ze fraudegevoelig. Daarom moet op verkoopfacturen aan ondernemers in andere lidstaten altijd het BTW-nummer van zowel de verkoper als de koper vermeld staan. Daarnaast moet de verkoper elk kwartaal een lijst maken van de verkopen aan ondernemers in andere lidstaten, de zogenaamde listing. In de listing hoeft alleen het BTW-nummer van de koper en het bedrag van de totale ICL's in dat kwartaal opgesomd te worden. Als tegenhanger, moet de koper van goederen uit ander lidstaten, aan zijn fiscus melden voor welke bedragen uit welke landen is gekocht. De koper hoeft dit niet te specificeren naar leverancier. Hier volstaat een totaalbedrag per maand per lidstaat waaruit geleverd wordt. Om nu als overheid toch controle te kunnen uitoefenen op de Europese goederenstromen is het Value Added Information Exchange System (VIES) in het leven geroepen. Binnen het VIES kunnen alle transactiegegevens van alle ondernemingen van alle lidstaten geanalyseerd worden. Echter omdat die gegevens zo algemeen zijn is het onmogelijk om zonder nader onderzoek vast te stellen of alle transacties ook goed worden gemeld door zowel de verkoper als de koper. Het Europese BTW-systeem is dan ook zondermeer zeer fraudegevoelig. Er gaan op papier enorme geldbedragen in om die nauwelijks gecontroleerd kunnen worden. Een van de eisen die de fiscus stelt aan ondernemers die goederen verkopen aan afnemers in andere lidstaten, is dat vóóraf het BTW-nummer van de koper wordt gecontroleerd. Op een speciale EU-website kan elk BTW-nummer dat is afgegeven in de EU worden gecontroleerd of het geldig is of niet. Het controleverslag van het BTW-nummer dient zorgvuldig bewaard te worden in de BTW-administratie.

Bewijs van levering 

De verkoper moet ook kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk geleverd zijn en dus Nederland hebben verlaten. Dat kan bij voorbeeld aan de hand van allerlei boeken en bescheiden, zoals een afgetekende vrachtbrief, een betaling uit het buitenland e.d. Soms komt een buitenlandse ondernemer echter goederen ophalen bij zijn leverancier. De goederen worden dan ook wel contant afgerekend. Er is dan dus geen sprake van een afgetekende CMR of een buitenlandse betaling. Voor die gevallen heeft de fiscus in Mededeling 38 een ‘Afhaalverklaring' in het leven geroepen. Als de afnemer bij het meenemen van de goederen deze verklaring tekent, heeft de verkoper zorgvuldig gehandeld en voldoet hij daarmee aan zijn BTW-verplichtingen.

 

Bron: www.maco.nlArtikelen
Hoe zit het met copyright teksten en fotos
Wet kopen op afstand
Intra Communautaire Transacties
Verlegging van BTW bij invoer
Geen BTW berekenen aan buitenlandse bedrijven
Creditcard: de kleine lettertjes
Een Duitstalige webshop valt onder Duitse strafrecht?
Vroegah... was alles anders...
BTW 0 tarief Export Buitenland

Categorieen
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links

Links
Over ons
Eblocks Ecommerce
Art Digital