Zoek:
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links
  Home > Webwinkels in de praktijk > BTW 0 tarief Export Buitenland

BTW 0 tarief Export Buitenland

Als u goederen verkoopt  aan een afnemer  buiten de Europese Unie (EU) en u vervoert deze goederen ook naar het land van uw afnemer, dan vallen deze goederen onder het BTW-nultarief. U hoeft dan geen BTW in rekening te brengen.


Uitvoer van de goederen aantonen
Het BTW-nultarief is alleen van toepassing als u aan de hand van boeken en bescheiden kunt aantonen dat de betrokken goederen zijn uitgevoerd. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door middel van: 

 • kopieën van facturen t.n.v buitenlandse afnemers; 
 • betalingen vanuit het buitenland; 
 • kopieën van transportdocumenten; 
 • een afhaaldocument; 
 • facturen van vervoersondernemers; 
 • uitvoeraangiften uit de EU;  
 • in het buitenland gedane invoeraangiften; 
 • correspondentie met buitenlandse afnemers; 
 • interne vervoersbescheiden (rittenboekjes).            

Uitzonderingen
Op de toepassing van het BTW-nultarief bestaan uitzonderingen


BTW-tarief binnen de EU
Bij leveringen aan niet-particulieren binnen de EU hoeft u geen BTW in rekening te brengen. Deze goederen vallen onder het BTW-nultarief onder de voorwaarde dat u en de afnemer een BTW-identificatienummer hebben. Dit nummer is afgeleid van uw BTW-nummer en geeft aan dat u  BTW-plichtig bent. U dient de beide BTW-identificatienummers op de factuur te vermelden. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. Informeer daarom naar de laatste ontwikkelingen bij de consulent internationale handel
Bij levering binnen de EU moet de leverancier nagaan of het BTW-identificatienummer van de buitenlandse afnemer klopt. Dit kan via de Belastingdienst.

Bewijslast
Bij een levering binnen de EU vraagt de Belastingdienst om bewijsmateriaal. U kunt dit aantonen met: 

 • de opdracht van de koper;
 • uw orderbevestiging; 
 • het leveringscontract; 
 • de factuur; 
 • de vrachtbrief (CMR); 
 • de vrachtnota (van de vervoerder); 
 • het betalingsbewijs.           

Afstandsverkopen
Als u binnen de EU goederen levert aan particulieren of organisaties zonder BTW-identificatienummer, dan gelden er aparte regelsArtikelen
Hoe zit het met copyright teksten en fotos
Wet kopen op afstand
Intra Communautaire Transacties
Verlegging van BTW bij invoer
Geen BTW berekenen aan buitenlandse bedrijven
Creditcard: de kleine lettertjes
Een Duitstalige webshop valt onder Duitse strafrecht?
Vroegah... was alles anders...
BTW 0 tarief Export Buitenland

Categorieen
Webwinkels Webwinkel Marketing Webwinkel design Webwinkels in de praktijk Webwinkel SEO Handige links

Links
Over ons
Eblocks Ecommerce
Art Digital